SKROMOWICE

(1409 n. Scromouice, Skromowicze, 1415 Scromow, 1418 Scromoske!), 3 km SE od Kocka.

1. Pow. lub., par. Kocko.

2. Granice: 1409 dobra S. graniczą z → Giżycami. 1470-80 z Kockiem rz. Wieprz. Z Pożarowem (DLB I 630, 632). 1471 z kluczem kockim: od ściany Serocka w pośrodku rz. Wieprz w dół rzeki do potoku „Brzychaprzejowa”, od rz. do lasu zw. Olszyna i Rokicina, między wzgórzami zw. Brzychawejowy, dalej tym lasem do drogi z Woli Skromowskiej do Pożarowa, minąwszy drogę potokiem płynącym za rolami w. Pożarów, do środka wody zw. Moczydła alias Głębokie Jeziorko, której pr. używania posiadają obie strony, z tej wody do pola w. Pożarów k. rz. Wieprz pod lasem, mijając Wieprz należący do obu stron po połowie do „wąkop alias ad divisionem eiusdem fiuvii Wieprz et Wola do Starca rzeki”, do wyspy z łąką, dalej przez łąki do lasu, do rzeki płynącej do Skromowic, a należącej po połowie do stron, z tej rzeki w prawo przez las, łąki i bagno, wierzchowisko do potoku zw. Rabowa Struga i dalej do rz. Wieprz, od m. Kocka do starego przewozu [navigiurn], który był niegdyś na Wieprzu (AS V 23). Most i cło na rz. k. → m. Kocko. 1496 granice z w. → Giżyce. Droga do Rudna (LP 119-20).

3. Własn. szlach. 1403-20 Mikołaj Nasuto z S. (TA VII 144-460, LP 140-7, ZL X 157-337). 1427 N. wd. po Mikołaju z S. (ZL II 113). 1428 dzieci po Piotrze Skromowskim (ZL II 165). Anna z S. (ZL II 164). 1441 n. Jakub z S. (ZL I 76-241, IV 139-256, V 291-471); 1446 burgrabia łukowski (ZDM III 734); 1464-94 sędzia z. łuk. (AKH V 145, Ep XI 34-35, AGAD or. 6225, ZL IX 49-651); 1455 kupuje wójtostwo w m. Kocku (ZL IV 170). 1466 dz. Katarzyna synowica Jakuba (ZL VIII 20). 1471 do klucza należą w. → Wola Skromowska, Sułoszyn, Łukawiec (AS V 23). 1494 Leonard z S. h. Rogala, s. Jakuba sędziego mianowany notariuszem publicznym (ADP Ep. XV 15-16, 88). 1496 dz. br. niedzielni Leonard, Mikołaj, Stanisław i Jakub (LP 119-20). 1505 dz. Jakub (MS III 1974). 1507 Wojciech zw. Synpark z S. (PŁ 114). 1508 Leonard z S. (PŁ 71). 1531-3 dz. Stanisław Skromowski. Pobór z 1 ł. (RP).

1409 kmieć Tomasz (TA VII 161).

5. 1529 dzies. z folw. 3 wiard. prepozyturze w Kocku, z ł. km. łącznie z Sułoszynem 7 grz. plebanowi w Gołębiu (LR 424, 435).