SZCZUCZKI

(1409 n. Sczuczky, 1416 n. Sczuczki), 8 km NW od Bełżyc.

1. Pow. lub., par. Wojciechów.

2. 1416 granice z Chmielikiem (LP 150). 1428 droga do Łubek (ZL II 143). 1429 drogi do Wojciechowa oraz z Bełżyc przez S. do Łubek. Granice z Chmielikiem (ZL II 243). 1446 szl. Zbychna zastawia 1/2 ł. od drogi pankracowskiej do granic chmielickich za 3 1/2 grz. Wojciechowi z S. (ZL I 225). 1447 Mikołaj i Stanisław ss. śp. Świątka sprzedają łan ojczysty w S. przy drodze z S. do Poniatowej aż do granic pankracowskich Maciejowi Czelustce i Piotrowi Węgrzynowi z Poniatowej (KL 600-1). 1448 dąbrowa m. S. a Pankracowicami (LP 32). 1453 Mikołaj z S. sprzedaje łan Święszkowski od drogi z S. do Poniatowej do granic pankracowskich, k. Przełajnej Góry za 14 grz. Piotrowi Węgrzynowi z Poniatowej (ZL IV 111).

3. Własn. szlach. 1409 Jaśko Rawa z S. (TA VII 393). 1416 tenże wraz z s. Wierzbiętą zastawiają Stanisławowi zw. Clica swą 1/2 młyna w S. bez stawu oraz siedlisko z zapłociem za 9 grz. (LP 150). 1409-19 Katarzyna ż. Rawy, Rawina (TA VII 403, ZL X 318). 1416-29 Wierzbięta s. Rawy i Katarzyny (ZL II 107-214, V 184, X 190-317). 1418-29 Florian br. Wierzbięty (ZL II 100-233, X 249-318). 1417-9 Masiota-Małgorzata ż. Wierzbięty (ZL X 170-318). 1409 Jakusz Babica (TA VII 393). 1409-27 Pakosz (TA VII 316, ZL II 124). 1419-30 Stanisław Bończa (TA VII 297-337, ZL II 286, X 178). 1414-30 Markusz h. Luba (AKH IV 16, ZL II 94-286, V 97-184, X 250-357). 1414 tenże zastawia 1/2 młyna i stawu w S. za 3 grz. Krystynie matce Piotra plebana w Wojciechowie (ZL I bp.) 1415-30 Jan (ZL II 107-286, V 184, X 163-334). 1415-30 Łukasz (ZL II 278, X 163-5). 1416 Wacław Syrek (ZL X 116-22). 1416-23 Piotr (ZL II 181, X 240-55). 1416 tenże zastawia Stanisławowi zw. Clica swą 1/2 młyna na 1 rok za 9 grz. (LP 150). 1418 tenże sprzedaje cz. w S. za 40 grz. Jakuszowi Łubkowi (ZL X 239). 1416-9 Mikołaj Wicher (ZL X 114-318). 1417-30 Wielisław s. Stanisława Bończy (ZL II 100-278, V 176-87, X 178-392). 1418 Stanisław Hincza (ZL X 223). 1420-6 Stanisław (ZL V 184, X 392). 1420-9 Jan Sarna (ZL II 108-243, V 186, X 393). 1420 Markusz, Stogniew, Stachna c. Stogniewa (ZL X 392). 1426-9 Stogniew br. Wielisława (ZL II 143-243, V 184-7). 1427 Syrek (ZL II 93). 1427-8 Jakub zw. Zemla (ZL II 128, X 245). 1427-30 oraz 1441-7 Świętosław-Świętek-Święszko (KL 600, ZL I 3, II 96-269). 1428 Marcin (ZL II 181). 1429 Wierzchosław (ZL II 222). Jan Budek (ZL II 235). 1429-30 Jan Wicher (ZL II 232- 80). 1429 Mikołaj Święszkowic (ZL II 219). 1430 Andrzej (ZL II 278). 1441-65 Stogniew (ZL I 3-61, IV 6-252, V 59-423). 1441-63 Florian h. Yaszora!, br. Wierzbięty (KL 231-1503, ZL I 8-233, IV 1-293, V 59-306, X 95, XI 15; 1464 śp. (ZL V 392). 1441 Stanisław (ZL I 3) 1446-54 Stanisław Święszkowic, br. Mikołaja (KL 231-1386, ZL XI 15). 1446-66 Stanisław s. Floriana, Tworzjanowic (KL 309, ZL V 86). 1466 Małgorzata ż. Stanisława Tworzjanowica (ZL V 88-91). 1441-3 Jakub zw. Zemla (ZL I 29-61). 1446 Jakub Pieróg (KL 302). 1446- 60 Jakub Grzegorzowic (KL 262, ZL IV 176, 290). 1447 Jakub Markuszowic (KL 538). 1442 Hanka (ZL X 271). 1442-50 Jan (KL 990, ZL I 61-230, IV 176, X 227-72). 1444 Jan Kosiec (KL 40). 1446 Jan Florianowic (KL 309). 1448 Jan Lubkowic (KL 1218). 1448-50 Jan Cholewa (KL 1027, ZL IV 18). 1449 Jan zw. Zemla (KL 1333-4). 1450 Jan Goły (ZL IV 24). 1442 Wojtek s. Jana (ZL X 272). 1443 Wojciech s. Świętosława (AKII IV 24-5). 1444 n. Wojciech (KL 158-251, ZL I 225); 1456 lunatyk, jego ż. Petronela (AKH V 134); 1461 wdowa (OL II 244). 1442-5 Wacław-Więcek (ZL I 61-229, V 227). 1443-67 Stefan h. Yaszora!, s. Wierzbięty, synowiec Floriana (SP VII/2 1619-20, KL 239-706, ZL I 236, IV 22-69, VIII 162-80). 1443-8 Wincenty (LP 31-6, KL 311, ZL I 71). 1443-50 Marcin Mazur (ZL I 61, IV 1). 1443-63 Wierzbięta br. Floriana (KL 169-1399, ZL I 59, IV 1-204, X 96). 1446 Jan Wierzbięta (ZL I 223). 1446 Masiota ż. Wierzbięty (KL 303). 1444 Paweł Gronostaj (KL 78). 1444 Marcin (KL 138-149). 1447 Marcin Prusek (KL 545). 1444-56 Mikołaj (KL 148-1247, ZL IV 182, XI 14). 1444-1475 Mikołaj Syrek, Syrkowic, s. Floriana (SP VII/2 1628, KL 199-1450, OL II 98-248, ZL I 89-247, IV 1-161, V 63-392, X 55, XI 16); 1446 i 1462 przedłożył dokumenty dziada swego Stanisława wystawione przez kaszt. lub. Jana z Wojciechowa [1410-33] i Krzesława z Kurozwęk [1444-59], na mocy których zwolniony jest od jurysdykcji kaszt. (KL 285, ZL X 308); 1462 odstąpił swe dobra ruchome i nieruchome Janowi z Pilicy wdzie krak. (ZL X 308); 1464-74 sędzia kaszt. lub. (KL 1580-1637, ZL V 88-9); 1471 pełnomocnik kapituły kraik, [procurator terrestris] (Kraków, Arch. Kapitulne, Acta Actorum II 63). 1447-8 Mikołaj Kąsiec (KL 902-59). 1447-67 Mikołaj Święszkowic (KL 600-1386, ZL IV 22, V 207-8, VIII 162). 1445-50 Lesień (KL 179, ZL IV 24). 1446 Klemens (KL 203). 1447 Andrzej Kąsiec (KL 903). 1448-63 Andrzej-Jędrzych (KL 1000-334, LP 72, ZL IV 8-22, VIII 23, X 96-306) 1447 Maciej Świeprawski z S. (KL 545) 1450 Przechna ż. Macieja, siostra Uniesława z Kłodnicy (ZL IV 26). 1449-61 Abraham (KL 1333, ZL IV 208-9, V 46). 1450-66 Michał h. Luba (SP VII/2 1619, ZL V 90). 1451-5 Henryk h. Pomian (SP VII/2 1622, ZL X 51). 1451-69 Stogniew (ZL V 49-87, VIII 69-80, X 51). 1470-80 wzm. cz. Stogniewa (DLB II 575). 1452 Jan Syrko (LP 57). 1455 Jan h. Luba (SP VII/2 1619). 1454 Mikołaj Ciołek (ZL IV 161) 1454 Święszko (ZL XI 18). 1456-7 Marek (ZL IV 208-52). 1456 Małgorzata wd. po Siekierczynie! (ZL IV 181). 1457 Piechna ż. Macieja (ZL IV 244). 1459-71 Maciej Jankowie h. Luba (SP VII/2 1624, KL 1606, ZL IV 266-90, VIII 54-83, X 96). 1458 Jakub Siekierka (ZL V 207). 1462 Katarzyna wd. po Jakubie Siekierce (ZL X 99) 1459 n. szl. Dorota Cholewina, wd. po Janie Cholewie (OL II 194-9); w/w Dorota i syn jej Mikołaj sprzedają 1 ł. za 12 grz. Mikołajowi Syrkowi (ZL V 442). 1459 Stanisław s. Zbigniewa zapisany na Uniw. Krak. (Ind). 1460 Mikołaj s. Floriana (ZL IV 293). 1461 Mikołaj Marciszowic (ZL VIII 23). 1462 Mikołaj Jardzak-Jardzakowicz, ż. jego Anna (ZL X 1-99, 305). 1461 Jan z S. mieszcz. lub. (ZL V 288). 1461 Jan i Stanisław Gemzice z S. (ZL V 46). 1464 Stanisław Lubek (LP 128). 1464 Stanisław (KL 1581). 1461-2 Niemsta (ZL V 318-40). 1462 Wojciech (ZL V 304). 1463 Małgorzata ż. Stanisława (ZL X 96). 1464 Jan Mazurkowic (KL 1577). Jakub Ziemianin (KL 1551). 1465 Stanisław Ziemlic (ZL V 408). 1465 n. Stanisław Syrek, Syrkowic (BO LX 3, BŁ XLVI, ZL V 408), 1485 mianowany sędzią wdy lub. (ZL XI 10), 1496-1503 komornik ziemi lub. (AS II 206-27). 1483-93 Stanisław (BJ VI 151-2, BO LX 77). 1496 Stanisław Synek [Schynek] (AGAD or 6740, 7353). 1466 Jan z S. alias Górki-Góry (ZL V 457). Florian (ZL V 90). 1466-70 Piotr Piechota-Piechotka (ZL V 87-193). 1469 Piotr Janowic, jego ż. Anna (ZL VIII 59-92). 1467 Masiota i Zbychna (ZL VIII 162). 1469 Paweł s. Stogniewa (ZL VIII 96). 1470 Paweł Trześniowski (ZL V 215). 1483 Dorota c. Mikołaja Pszonki z Strzeszkowic, ż. Jana z S. (BO LX 41). 1501 Stanisław sędzia grodzki lub. (MS II 1482).

1427 i 1464 wzm. młyn (ZL II 124, V 392). 1428 wzm. 2 kmieci (ZL II 143). 1442 Wawrzyniec karczmarz (ZL V 219). 1450 Wawrzyniec kmieć (ZL IV 3-4). 1460-4 Wawrzyniec karczmarz p. Stogniewa (KL 1551, OL II 2212). 1462 Jakub zagr. Mikołaja Syrka (ZL X 311). 1469 prac. Paweł woźny (ZL VIII 80).

1531-3 szlachta bez kmieci; pobór z cz. Jerzego i Bernarda Syrków 1/2 ł., młyn o 1 kole; Jana Stogniewa Głuchowicza 1/4 ł.; Andrzeja Stogniewa 1/4 ł.; Stanisława i Andrzeja Syrków 1/2 ł.; Jana Prasy i jego synowca Stanisława Markowicza 1/2 ł.; Mikołaja Snioska z ż., oraz siostrami Anną i Barbarą 3/4 ł.; Jana Stogniewa Żakowicza 1/4 ł.; Andrzeja Markusza 1/2 ł. (RP).

5. Poł. XV w. dzies. plebanom w Kłodnicy i Wojciechowie (OL I 7). 1529 dzies. z całej wsi 6 grz. plebanowi w Wojciechowie (LR 439).