WOLA KOWALSKA

(1409 n. Cowalska Wola, 1460 Cowalolska! Wolya, 1470-80 Wolya Kowalska), dziś Wolica, 9 km NE od Opola.

Pow. lub., par. Wąwolnica. Włas. szlach. 1409 Nieustęp z Głuska zapisuje siostrze Dzierżce ż. Wojciecha 70 grz. posagu na Kowali i WK. (TA VII 222). 1413 Nieustęp z Głuska potwierdza odbiór od Wojciecha Kwaśno z Kowali 20 grz. za zastawioną w. WK. (ZL I bp.) Bogusz z Głuska sprzedaje sołectwo w Głusku, Kowali i Woli szl. Michałowi z Koszewów (ZDM V 1259). 1457 szl. Katarzyna wd. po Stanisławie z WK. (ZL IV 228). 1460 Bogusz z WK. (LP 92). 1470-80 dz. Jan s. Łukasza ze Słupcy [pow. sand.] h. Rawa i Jan Drzewicki h. Ciołek. Dzies. z folw. i ł. km. opactwu świętokrzyskiemu (DLB III 248). 1482 pleban z Wilkowa zrzeka się na rzecz w/w klaszt. dzies. z 2 ł. w WK. (AGAD or. 1878). 1529 dzies. snop. wart. 2 1/2 grz. w/w opactwu, z wójtostwa i od 1 kmiecia 1 grz. plebanowi w Wąwolnicy (LR 351, 440). 1531-3 pobór z 2 ł. (RP).