WYGNANOWICE

(1409 n. Wygnanouicze, 1414 Wigna(no)wicz, Wignanow, 1416 Viknanouicze, 1441 Wygnanowicze, 1531 Wignanow, Wignanowicze), 6 km S od m. Piaski.

1. Pow. lub., par. Giełczew-Piaski.

2. Granice: 1420 i 1430 ze Stryjną (ZL II 269, X 354). 1441 z Gardzienicami (ZL I 44). 1447 z Kozicami (LP 22, 32).

3. Własn. szlach. 1409-30 Bogusław-Bogusz-Boguchno z W. (TA VII 15-76, ZL I bp., II 255-74), X 109-367). 1409-16 Jakub-Jakusz Gałąska (TA VII 428-71, ZL X 109-59). 1409 Jakub-Gutto (TA VII 471). 1414-7 Jakusz z W. (LP 143, ZL I bp., X 142). 1413-30 Mikołaj-Miczko-Miczek z W. (ZL I bp., II 98-274, V 97, X 175-385). 1417 Jan sługa [„familiaris”] Mikołaja (ZL X 142). 1414 Jachna z W. (ZL I bp). 1416 Jan, Klemens i Świętosław z W. (LP 143). 1416-9 Jan Gardzinka (ZL X 111-314). 1416 → Dąbie. 1416-30 Florian z W. (LP 143, ZL II 265). 1429 Florian z Dąbia odstępuje swą cz. w Dąbiu Florianowi z W. i jego matce Boguchnie w zamian za ich cz. w W. (ZL II 211). 1418 Piotr Boguszowic (ZL X 226, 237). 1425 Piotr Dybacz dz. z W. (OL I 10). 1441-8 Stanisław br. Floriana i Mikołaja (LP 22, 32, ZL I 44-64, VIII 181). 1441-56 Florian br. Stanisława i Mikołaja (OL II 103, ZL I 44, V 219). 1441-56 Mikołaj br. Floriana i Stanisława (LP 22, 32, OL II 102, ZL I 44-64). 1454 Mikołaj z W. otrzymuje za ż. Anną 35 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 140). 1443 Piechna macocha Mikołaja i Stanisława (ZL I 64). 1461-6 Mikołaj s. Floriana (ZL V 285-415, VIII 16). 1465 2 Mikołajów z W. (ZL V 415). 1451 Katarzyna wd. po Boguszu, jej pasierb Jan (ZL IV 51). 1455 Jan Dybacz (ZL IV 165). 1456 szl., Piotr br. Floriana i Mikołaja (OL II 102). 1531-3 pobór z cz. Mikołaja Wąsowicza 1/2 ł. km.; szlachta bez kmieci: Maciej Brzezicki 1/2 ł.; Klemens i Jakubowa wd. 1 ł.; Janowa Czarna z Siedlisk 1 ł. (RP).

5. 1456 dzies. plebanowi w m. Piaski (OL II 102). 1529 dzies. z całej wsi 6 grz w/w plebanowi (LR 441).