WRZELOWIEC

(1543 Wrzelow), m, obecnie w., 7 km SW od Opola.

1543 m. założone na surowym korzeniu k. wsi Kliczkowice przez Mikołaja Wrzelowskiego (Kiryk 161-2).