WRONÓW

(1409 n. Wronow), 10 km W od Bełżyc.

1. Pow. lub., par. a. 1541 Kłodnica, n. Chodel (Szafran 146).

2. 1427 granice z Kłodnicą (ZL II 127). 1448 podział dóbr: cz. Oty: 2 1/2 ł. w W., 1 ł. do granic z Borowem, 1 1/2 ł. pod Krężnicą, 1 ł pod Krzem, 2 zagony na wygon nad rz. Poniatowska; cz. Jakuba, Piotra i Żegoty: cz. w W. i Poniatowej po 7 ł., staw i kmiecie podzieleni na 3 cz. (BŁ 1488). 1451 Jakub i Żegota z W. zastawiają Piotrowi Węgrzynowi z Poniatowej - Żegota 1 ł. i łąkę „in superiori Stok Ponyathowsky” za 5 grz. – Jakub 1 ł. i łąki w tym samym miejscu za 3 grz., które to łany ciągną się od drogi z Poniatowej do Krza, do drogi z W. do Bełżyc (ZL IV 47). 1457 wzm. droga z Poniatowej przez W. do Bełżyc i rz. Poniatowska (ZL IV 226). 1470-80 cz. plebana z Kłodnicy: staw Borowy w potoku, 1 1/2 ł. przy granicy Jeżowa, nadane przez Maciejowskich z Kłodnicy (DLB II 546).

3. Cz. plebana z Kłodnicy → 2. Cz. szlach.: 1409-27 Ota Żegocic z W. (TA VII 149-418, AKP VIII/1 498, LP 142-7, ZL II 127, X 165-353). 1409 Dorota ż. Oty (TA VII 162-81). 1409 Jachna ż. Stanisława z W. (TA VII 191). 1416-28 i 1443 Stanisław z W. (ZL I 213, II 108-30, V 177, X 127-279), 1416-30 Jaśko z W. (ZL II 98-274, X 120-357). 1420-7 Jan Tarło s. Zakliki [różny od Jaśka z W.] ZL II 127, X 371-7). 1417 Jakub (ZL X 167). 1418 Maciej (ZL X 220). Jarosz (ZL X 223). 1427 Miranek! (ZL X 242). 1427-9 Abraham (ZL II 127-231). 1430 Jacko (OL I 14). 1441 Markusz (ZL I 9). 1441 n. Jan (ZL I 13-59), 1442-7 chorąży z. lub. (LP 18, ZL I 62-142, V 219). 1442-57 Marcin-Marcisz (LP 2, OL II 17-9, KL 719-1320, ZL IV 2-185, V 221). 1457 tenże, wraz z ż. Anną, sprzedają swą cz. w W. Andrzejowi z W. za 80 grz. (ZL IV 226). 1443-51 Sędziwój (LP 2, BŁ 1488, ZL X 50). 1448 Piotr (LP 36, BŁ 1488). 1460 Małgorzata wd. po Piotrze, ich s. Mikołaj (ZL V 280). 1448-62 Żegota (BŁ 1488, ZL IV 47, V 303-8). 1462 tenże zapisuje ż. Jadwidze-Bogumile, c. Piotra z Radawca, 60 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 303). 1448-77 Jakub z W. (KL 1026, OL II 194-241, ZL IV 2-182, V 16-211, X 306-8). 1459-69 Anna ż. Jakuba (OL II 194, ZL VIII 91). 1448-53 Ota (BŁ 1488, KL 1320, ZL I 139, X 57-62). 1451-69 Mikołaj Tarło, Tarłowicz z W., chorąży z lub. (Mp V 43, BCz or. 599, ZL IV 58-61 i 98-159, V 1-471). 1451 tenże otrzymał za ż. Magdaleną z Chwalisławic 80 grz. posagu (ZL IV 58). 1451-62 Magdalena ż. Mikołaja (ZL I 140, IV 58-239, V 72). 1452-60 Andrzej br. Mikołaja, synowiec Oty kantora sand. (ZL IV 91-226, V 1). 1455 tenże zapisuje ż. Annie 150 grz. posagu na swej cz. wraz z dworem. (ZL IV 165). 1454 Dorota siostra Mikołaja chorążego i Andrzeja, ż. Michała z Chrzeńca (ZL IV 159). 1457 śp. Goworko z W. (OL II 130). 1462-82 Ota s. Andrzeja, synowiec Mikołaja Chorążego (LP 128, ZL V 433, VIII 95, GrL XXIII 632). 1475 tenże zastawia Stanisławowi Pileckiemu z Krężnicy podkomorzemu lub. cz. w W. za 60 grz. (BPANKr 3271 42). 1480 tenże chorążym z. lub. (BJ VI 20). 1465-9 Marcisz z W. (KL 1591-2, ZL VIII 94-7). 1470- 80 cz. Dobiesława, Andrzeja i Żegoty h. Topór (DLB II 546). 1470-7 Jan z W. s. Jakusza, zw. Piotrowski, alias z Piotrowic (ZL V 19-211). 1490 Mikołaj Duszka odstępuje Barbarze ż. swego s. Mikołaja 8 ł. i dwór w W. (BPANKr 3271 54). 1496 Bernard, Jan i Mikołaj Wronowscy (BPANKr 3271 42).

Kmiecie: 1414 Tworek (ZL V 93-7). 1417 Maciej (ZL X 196).

1531-3 pobór z cz. Kanimira w W. i Kłodnicy z 1 ł. km.; szlachta bez kmieci: Jan wzgl. Stanisław Grot 1/2 ł.; Andrzej Bystrzycki i Anna 1 ł.; Jan Ksiąski 1/2 ł.; Andrzej Zygmuntowic 1/2 ł., Maciej s. Andrzeja 1/2 ł.; Mikołaj i Jan Marciszowie 1 ł.; Jakub Wronowski 1/2 ł.; Kasper Andrychowicz 1/2 ł.; Sebastian Zygmuntowicz 1/4 ł.; Jan Sikora s. Marcisza 1/2 ł.; Stanisław Adamkowicz z Jędrzychowa 1/4 ł.; 1533 Jan synowiec Daniela 1/4 ł. (RP).

5. Poł. XV w. - 1470-80 dzies. snop. plebanowi w Kłodnicy (OL I 7, DLB II 546). 1529 dzies. z całej wsi 9 grz. w/w plebanowi (LR 431).