WRZAWY

(1294 utraque Wreuici or., 1326-7 Wrezawe, 1346-7 n. Wrzawi, 1348-50 Wrawy 1351 Wzrawi, 1359 Zrzowa kop., 1416 Wrzaw, 1432 n. Wrzawy), 8 km NE od Sandomierza.

1. Pow. lub., par. W.

2. 1470-80 granice z Żabnem (DLB I 390).

3. Własn. szlach. 1294 Thasso z Vissinburga star. krak. i sand. wynagradzając zasługi komesa Stefana Węgra wobec króla czeskiego nadaje mu obie wsie W. w z. sand. za Wisłą, wolne od świadczeń pr. polskiego i sądownictwa wojewodów, kasztelanów i in. sędziów (Mp II 527, wg kop., Sprawozdanie z poszukiwań na Węgrzech, Kraków 1919, nr 9). Poł. XIV w dz. Wojciech Cielej wda sand.1Data śmierci wdy 1344 podana przez Długosza jest błędna, nastąpiła ona zapewne 1361 (DH IX 254). 1359 Stefan Berold ss. Klemensa z w. (ZDM IV 959). 1416 Piotr Michałowic z W. zapisany na Uniw. Krak. (Ind). 1468 dz. Andrzej [Oleśnicki] z Sienna. Granice z Orzechowem (ZL VIII 40). 1470-80 dz. w/w Andrzej h. Dębno. Folw. (DLB II, 367). 1531-3 pobór łącznie z Glinikiem, Oczerchowem, Sniekozami i 1/2 Goczałkowic z 7 1/2 ł. Młyn pusty (RP).

5. 1326-7 n. archid. sand. Pleban Franciszek; dochód 7 1/2 grz. (MV I 166, 240). Świętop.: 1346-7 i 1351 6 sk (MV II 198-245), 1348-50 i 1355 5 sk. (MV II 217-78), 1354 i 1356/7 1 sk. (MV II 270-93), 1358 2 sk. (MV II 300), 1373-4 6 sk. (Gromnicki 393). 1432 pleban Mikołaj (ZDK II 312). 1470-80 Kośc. drewn. Pleban posiada rolę za swym domem długości 5 staj. folw. w Gliniku z 5 rolami, łąki. Pobiera dzies. z całej w. W. wraz z dzies. z ryb z jeziora, dzies. z należących do par. w. → Białkowice, Glinik, Goczałkowice, Oczerchów, Sadowie, oraz z folw. w Bystrzejowicach w par. Chrobrzany [pow. sand.]. Do par. należą ponadto w. → Strachocin i Żabno (DLB II 367-9). 1529 archid. zawichojski. Plebanowi dzies. z folw. 1/2 grz. i ról. km. w W. 1 grz., czynsz z karczmy w W. 1 grz., oraz dzies. z w. Glinik, Goczałkowice, Oczerchów i Sadowie oraz Bystrzejowice i Niekisiałka [pow. sand.], kolęda 1 grz. 12 gr. Pleban płaci wikariuszom 4 grz., ministrowi 1 1/2 grz. Dochód par. 25 grz. 3 gr (LR 499). 1531-3 do par. należą ponadto Śniekozy, brak Białkowic (RP).

1 Data śmierci wdy 1344 podana przez Długosza jest błędna, nastąpiła ona zapewne 1361.