WROTKÓW

(1349 n. Wrothkow or., poł. XV w. Chlopyen alias Wrotkow, 1470-80 Wrothkowicze, 1503 Wrodlkow), SW od Lublina, obecnie włączony do m.

1. Pow. i par. lub.

2. 1470-80 i 1511 granice z w. → Dziesiąta (DLB I 199, RML 107).

3. Własn. XIV szlach., XV n. król. 1349 dz. Rafał Tarnowski z Bełżyc (AS II 17). 1383 star. i sędzia lub. przysądzają [Dziersławie Tarnowskiej] kasztelanowej wiślickiej, jako dz. W., łąkę przed karczmą w W. należącą niegdyś do jej kmiecia zabitego przez Idziego s. p. Śmiechny z Przybysławic (AS II 52). 1439 n. własn. król. (ZDM II 532). 1502 n. star. → lub.

1414 Bartek młynarz z W. (ZL V 92). 1418 Chrostny kmieć z W. (ZDM I 327). 1425 Stanisław Osiejka kmieć z W. (AKH V 99). 1453 Adam Drąg karczmarz z W. (OL II 36). 1458 Piotr krawiec z W. (OL II 144). 1510 3 kmieci, karczma, 5 zagr. - płacą łącznie 2 grz.; 5 ludzi zamkowych [„homines sub castro”] - płacą 12 gr; 4 rybaków wolnych od czynszu; woźny zamkowy; 23 mieszczan uprawiających role - płacą 9 grz., 4 gr (ASK LIV, IX, 87). 1531-3 pobór z 2 1/2 ł. (RP). 1564 folw., 10 kmieci na 8 1/2 ł., karczmarz na 1 ł., 7 ł pust., 13 zagr., młyn i staw (L 33-4).

4. 1349 Kazimierz W. przynosi W. na pr. niem. (AS II 17). 1439 Władysław [Warneńczyk] nadaje szl. Andrzejowi z Kików sołectwo we W. z karczmą, 3 wolnymi ł., łąką i jazem na stawie w Chłopiu (ZDM II 532). 1441 szl. Andrzej [sołtys] z W. (ZL X 150); 1447-9 ławnik sądu wyższego pr. niem. na zamku lub. (Mp IV 1507, ZK CL 297). 1458 szl. Katarzyna wd. po Andrzeju wójcie z W. (OL II 145). 1469 Katarzyna c. Andrzeja wójta z W., ż. Mikołaja z Łucki (ZL VIII 107). 1505-18 szl. Andrzej Sadurka rajca lub. i sołtys w W. (MS III 1971, IV 2684). 1510 4 ł. wójt. (ASL LIV IX, 87). 1564 3 1/2 ł. wójt. (L 33).

5. Poł. XV w. dzies. od kmieci i młynarza kaplicy na zamku lub. (OL I 7). 1497 Jan Olbracht nadaje pewne dochody z W. mansjonarzom na zamku lub. (MS III, suppl. 249). 1529 dzies. z ról sołt. 3 grz. mansjonarzom na zamku lub., z reszty wsi pien. 2 grz., 12 gr bpowi (LR 34, 433).