WRZELÓW

(1409 n. Wrzelow, 1441 Wrzolowicze!), 10 km NW od Opola.

1. Pow. lub., par Opole.

2. Granice: 1460 ze Żmijowiskami polem nad Wisłą (LP. 91). 1485 z w. → Szczekarków.

3. Własn. szlach. 1409 dz. Klara (TA VII 181). 1409-19 Jan z W. (TA VII 463, ZL I bp., X 10-250). 1418 p. Katarzyna z W. (ZL X 201). 1425-31 Piotr z W., s. Jana z Kliczkowic (OL I 10, ZL II 195-292). 1428 Goworko z W. (ZL II 202). 1445 Zdzichna wd. po Goworku (ZL I 126). 1441 Żegota z W. (ZL I 7). 1441-5 Jakub Goworkowic (ZL I 9-125). 1441-57 Jan Goworkowic (ZL I 9-185, IV 253). 1441 Jakub i Jan zastawiają swe cz. w W., każdą po 40 grz. Stanisławowi zw. Obiecała z Podgórza (ZL I 9). 1445 Jakub i Jan sprzedają swe cz. w W. wraz z dworem za 200 grz. Piotrowi z W. (ZL I 125). 1443-60 Piotr z W. (LP 2-91, ZL IV 78-139). 1453-85 Mikołaj Wrzelowski h. Rawa s. Piotra dz. W. i Kliczkowic (LP 72-101, ZL V 294-444). 1470-80 folw., 7 ł. km.; karczmy zagr. nie ma (DLB II 545, III 251). 1531-3 pobór łącznie z → Kliczkowicami.

5. 1470-80 dzies. snop. z folw. plebanowi w Opolu, z ł. km. wart. do 6 grz. opactwu świętokrzyskiemu (DLB II 545, III 251). 1529 dzies. z folw. 1/2 grz. w/w plebanowi, z reszty wsi konwentowi świętokrzyskiemu (LR 351, 437).

8. Znaleziska wczesnośr. na terenie osady Dratów sąsiadującej z W., a w średniowieczu nie istniejącej (Żaki 522-3).