BOCHOTNICA KOŚCIELNA

(1350; w źr B., B. Duża, B. Biskupia, od końca XVIII w. B. Kościelna; Kosyl 29, 58; SHGL 33; Osady 30; NMP I 240/2) dziś południowa cz. m. Nałęczów, nad rz. Bystrą; ok. 93 km na NE od kl., 31 km na NE od → Braciejowic, 5 km na E od → Wąwolnicy.

Pow. lub.; par. własna.

Własn. król.

5. Dzies. należy do kl. święt. i miejscowego pleb., następnie do prep. wąwol. i miejscowego pleb.

1470-80 dzies. snop. i kon. wart. do 7 grz. dowożą kl. święt., z folw. dzies. snop. pobiera pleb. B.K. (DLb. II 556; III 247); 1490 Hieronim pleb. B.K. zrzeka się na rzecz kl. święt. dzies. z ról kmiec. w B.K. do granic Wojciechowa, na S od ról dworskich, od krzaków na granicy wsi → Betki, z wyjątkiem roli plebańskiej Wieniawa w środku ról Nazapłocie i Zadołami, z 1/2 roli sołtysa k. jego dworu aż do dołów, z ról Borki i Gile, z ról po obu stronach drogi do → Lublina uprawianych przez dwór, zaczynając od wsi B.K. do miejsca zwanego zajazdy we wsi Sadurki, z wyjątkiem roli Gołedoły na granicy wsi Bętki, a także zobowiązuje się wypłacić kl. odszkodowanie za koszty i straty - 12 grz. w ratach po 2 kopy gr, począwszy od święta Oczyszczenia NMP [2 II] w 1491 r. (AG 1880); 1529 dzies. snop. z pewnych ról kmiec. wart. 2 grz. należy do prep. wąwol., z cz. folw. i sołectwa wart. 1 grz. do pleb. B.K. (LR 440, 437).

7. Paw. 357, 368, 7a; LL 1565 XII 40; Wyciąg 678; RL 1626 3, 125; LL 1661 55; Spis I 444; II 169; Tabela I 28; Gacki 84; SG I 270; XV/1 174; Krzepela 70; Szafran 127-8, 179; Flaga 302-3; SHGL 33; Sochacka wg indeksu; Osady 31; Derwich 1992 wg indeksu; 1992a 60; Rozwałka 77-8, 151, 212, 178-9, 194, 205; Rolska-Boruch 125-6 i wg indeksu.

8. Materiały z IX-X w. stwierdzone podczas badań AZP (Hoczyk 125).

Uw. Prawdopodobnie w l. 1490-1529 konw. święt., przekazał dzies. z B.K. prepozyturze wąwol., może w zamian za dzies. z innej wsi, położonej nieco bliżej Braciejowic. Por. Bartłomiejowice, Zawada oraz Buchałowice, Celejów, Karmanowice i Rąblów.