GÓRKA

/94/. Wieś Gorki notowana w 1417 r. w parafii Łańcuchów (KzL 10 177). Zapisana jako Gurka w 1428 r. (KzL 2 138v), Gora w tymże roku (ibid. 26v) tak samo w l. 1446 (K2L 1 341), 1451 (LKP 47), 1475 (KzL 8 281). Długosz wykazał ją jako Gory w parafii łańcuchowskiej (D II 548), w 1529 r. była to Gorka w tej samej parafii (LR 431). W 1531 r. była Gora z 1 łanem ziemi (ZD XIV 352), a w 1540 r. mowa jest o folwarku (KsP 33 252v). W 1552 r. była to Gorka ,,villa domini Lubieniecki” (ibid. 394v). Rejestry i wizytacje z XVII i XVIII w. nie wspominają o tej osadzie, gdyż już pod koniec XVI w. musiała zniknąć. Jej niwy przechowały jednak starą nazwę, która odżyła jako folwark Górne w XIX w. W 1972 r. była to ponownie samodzielna wieś w gm. Milejów (UN 114 19), w 1978 r. zaś kolonia (WU I 514).