GRABIANKA.

Istniała w XVIII w. w parafii Opole. Tylko jeden raz ją zapisano w aktach wizytacji kościelnej z 1748 r. (Vis. KM 43). Musiało więc to być osiedle, brak jednak innych danych umożliwiających jego lokalizację.