GRABIANOWICE

/95/. Wieś tę odnotowano w 1409 r. jako Grabyonouice oraz Grabyonowicze (TA 179, 451). Dalsze zapisy z XV w. zob. Kuraś II, s. 80-8l. W 1529 r. były Grabyonowycze średnią wsią w parafii Bystrzyca (LR 442). Notowane też w l. 1531 (ZD XIV 349), 1563 (KsP 33 417), 1564 (ibid. 501), 1565 Grabianowicze (ibid. 31; L 1565 37). W 1626 r. miały Grabianowice półtora łanu ziemi i 6 zagrodników (RL 150-1). Wieś tę notują późniejsze rejestry z lat 1663-1685 oraz wizytacje z XVIII w. Ostatni raz odnotowane zostały Grabianowice w 1805 r. (Vis. DL 193 93). Spisy późniejsze i mapy wsi tej już nie wymieniają. Zniknęła więc w XIX w. Lokalizujemy ją na prawym brzegu rzeki Bystrzycy, nieomal naprzeciw Sobianowic, między wsiami Turka i Łuszczów, w miejscu gdzie zbiegały się stare drogi i gdzie mapy najstarsze uwidoczniły dwie karczmy.