GRAMBINICA

/97/. Pojawiła się ta wieś w 1405 r. jako Grabenicze (DM VI 1678). Leżała pod Kraśnikiem. Długosz zapisał ją trzy razy: Grambinycza w parafii kraśnickiej (D I 341), drugi raz Grambinicza jako wieś uprzednio parafialną z kościołem pod wezwaniem Panny Marii (D II 501), trzeci raz Grambienicza przy opisie terenów należących do tej wsi (D III 176). Niwy jej, uprawiane przez chłopów, ciągnęły się od młyna wójtowskiego aż do folwarku klasztornego (kanoników regularnych z Kraśnika) zwanego Bieliny (zob. Pasieka). Grambienica była według zapisu Długosza własnością szlachecką z folwarkiem, została jednak sprzedana, włączona do miasta Kraśnika, parafię zaś zniesiono. Lokalizujemy ją na północny wschód od śródmieścia Kraśnika, na prawym brzegu rzeki Wyżnianki.