GRODZANY

/99/, część m. Bychawy, woj. lubelskie. W 1595 r. w parafii Bychawa odnotowano wieś Grodzany (Vis. DL 3 64). Występuje ona w spisach XVII-XIX w. W 1921 r. miała 39 domów i 328 mieszkańców (Spis 61). Po II wojnie światowej została wchłonięta przez miasto Bychawę i w 1967 r. stanowiła jego południowo-zachodnią część (UN 107 5), tak też w 1978 r. (WIJ I 549).