GRABÓWKA,

gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie. W połowie XV w. wśród lasów parafii Rybitwy założono wieś szlachecką Wolę Boiską. Po raz pierwszy wymieniają ją źródła w 1469 r. jako graniczącą ze Świeciechowem i Wolą Świeciechowską (KzL 8 64v). Notowana następnie w l. 1486 (LKP 102-4), 1488 (LKP 113; Ł 659 5). W 1529 r. obok Boisk występuje Boyska Vola (LR 35), w 1531 r. istniała w parafii Rybitwy jako Wola, wieś spisana razem z Boiskami (ZD XIV 375). W 1615 r. pola Boiskiej Woli graniczyły z polami wsi Świeciechów (Ł 659). W 1618 r. zachowały się dwie redakcje tego samego opisu granic: w jednej wsie Mazanów i Wola Lubaszowa (zob. Sucha Wólka) graniczyły z Boiskami i Wolą Boiską (Ł 952), w drugiej z Boiskami i Wolą Grabową (Ł 721). Ten drugi dokument uznać należy za późniejszą kopię uwzględniającą już dokonaną zmianę nazwy Boiska Wola na Wolę Grabową. Nazwa Wola Grabowa występuje po raz pierwszy w 1580 r. (KsP 33 765), następnie w l. 1626 (RL 92), 1663 (BJ 87), 1668 i 1673 (RPodm 171, 192), 1685 (KmL 239 236). W międzyczasie wieś tę zaczęto nazywać Grabówką. Nazwa ta pojawiła się po raz pierwszy w 1674 r. (RPogł. L 16), a następnie ciągle w XVIII-XIX w. W 1905 r. po wykarczowaniu lasów i osadzeniu nowych osiedli na gruntach poleśnych, na obszarze należącym do Grabówki istniały dwie wsie, pięć kolonii i folwark, liczące razem 123 domy i 1040 mieszkańców (SKLG 647-8). W 1921 r. wieś i kolonia Grabówka miały 221 domów i 1333 mieszkańców (Spis 35). Obecnie jest to nadal wieś i kolonia tej nazwy (DzUL 1, 2-10; UN 112 7; WU I 535).