GRADOWIEC

/96/. Był to w połowie XVI w. duży młyn królewski pod Radzyniem. Po raz pierwszy odnotowany w 1564 r. jako Gradowcze (KsP 33 628v). W 1661 r. zapisano: „miasteczko Radzyń... młyn przy mieście nazwany Gradowiec” (L 27). W ciągu XVIII w. wokół młyna wyrosła osada, którą notowano w 1877 r. (SKP I 182). W 1886 r. należała ona jako nomenklatura do dóbr radzyńskich (SG IX 481). Na mapie z 1897 r. (200) na południowy zachód od Radzynia widnieje na zachodnim brzegu rzeczki Białki, naprzeciw wsi Zabiele, osiedle o nazwie Gradowiec. W XX w. już nie notowany. W 1970 r. taką nazwę nosiła łąka we wsi Biała (UN 119 5).