GRANICZNIK

/98/, część m. Lublina. W drugiej połowie XIX w. na północnych krańcach m. Lublina powstała wieś Granicznik. Odnotowano ją w 1899 r. w parafii Kalinowszczyzna (Cat 19), następnie w l. 1923 (Sk 252), 1933 (Sk 875). W 1967 r. była już częścią Lublina (Spis 335). Tak też notowana w spisach z 1972 r. (UN 114 31) i 1978 r. (WU I 541). Obecnie na tym terenie powstają osiedla mieszkaniowe spółdzielni „Czechów”.