GRZYMALINA.

Była to wieś w parafii Parczew, zapisana w 1580 r. Grzimalina (KsP 33 744). Można ją powiązać z osobą Barbary Grzymaliny, do której w 1564 r. należała wieś Wola Kolechowska (ibid. 505). W 1626 r. w tej samej parafii zapisano tylko nazwę wsi Grzymalina (RL 24), bez żadnych danych. Wydawcy rejestru w przypisie dodali: „W rejestrze poborowym z 1628 r. [s. 20] wieś ta występuje z objaśnieniem vacua ad inquisitionem, w rejestrze z 1663 r. i późniejszych źródłach już brak tej wsi”. Jak z tego wynika na początku XVII w. zaczął się szybki proces likwidacji, skoro w 1628 r. była już opuszczona. Nie udało się jej zlokalizować.