GÓRKA LUBARTOWSKA,

gm. Niedźwiada, woj. lubelskie. Istniała jako Górka prawdopodobnie w 1439 r., kiedy nobilis Stanislaus Przenycka de Gorka kupił szóstą część wsi Długie (Koz. z lub. 20689 304). U Długosza Gorka w parafii Czemierniki (D II 550), podobnie zapisana też w l. 1531 (ZD XIV 351), 1563 (KsP 33 485v) i 1580 wykazana jako Górka, podobnie w 1626 r. (RL 143) i 1676 r. W 1611 r. zapisana jako Lgorka (Vis. KM 65). W 1801 r. (Hld) była to duża wieś mająca 63 domy. W 1877 r. zapisana już jako Górka Lubartowska (SKP I 179). W 1905 r. miała 73 domy i 555 mieszkańców (SKLG 296), w 1921 r. 86 domów i 521 mieszkańców (Spis 59). W 1969 r. Górka Lubartowska (UN 113 14), tak też w 1978 r. (WU I 507).