LESZCZ

(1311 Hezelech, Heselecht, Haszliecht, Hezlicht, Heselech, Hezelecht, 1457 Heslicht alias Lescze, Liescz) 12 km na NW od Torunia.

1. 1422 folw. (LS nr 1588); 1400 komt. bierzg. (Tr. 84); ok. 1423-4 prok. bierzg. (DK 9); 1570 pow. chełm., par. Świerczynki (Bi. 38, 78).

2. 1453-7 Hans z L., jego dobra graniczą z teryt., o którego nadanie m. Toruń prosi Kazimierza Jag. (AST 4, 24, 140, 417, 549).

3. 1422 Małg. Holczstynne i jej syn Piotr sprzedają Kacprowi Calisowi i jego żonie Urszuli folw. H., który należał do Hansa v. d. Lynden (LS nr 1588); ok. 1423-4 własn. ryc., obow. do 1 służby w zbroi ciężkiej (DK 9); 1500 cz. H. własn. Jana Crawczberga, obciążona czynszem na rzecz kaplicy Katarzyny w kościele Ś. Ducha w Toruniu; 1527 Jerzy i Mikołaj Heselicht; 1535 Mik. Heszlyszky; 1542 synowie Jerzego Krystyn i Feliks Lescy (MT 350-6); 1570 Barb. Leska ma 3 ł., Elżb. Leska 3 zagr., komornicy (ŹD 48).

6. 1311 Piotr Hezelech śwd. (Pr U 2/1, nr 45); 1321, 1343 tenże (ibid. 2/1, nr 363; 3/2, nr 602); 1400 Cirstan z H. z okr. bierzg. (Tr. 84); 1440 Otto z H. w akcie erekcyjnym Związku Pruskiego (AST 2, 174).

8. Grodzisko wczesnośredn. (Ziel. 31).