LEŚNE MAŁE

jezioro (1322 Parvus Lyna) na E od wsi Konojady; zob. Górale1Identyfikacja niepewna.

1 Identyfikacja niepewna.