LESZNO

(1352 Laizen, 1570 Lessny młyn) 7,5 km na SW od Golubia.

1352 komtur tor. Dytrych z Brandenburga potwierdza sprzedaż młyna L. z 1 morgiem przez proboszcza szpitala w Toruniu Janowi Pnichchenerowi na własn. dziedz., z pr. łowienia ryb w stawie za czynsz 6 grz. rocznie (UC nr 300; MT 357); 1570 własn. król., mł. o 3 kołach (ŹD 15); stwo gol., pow. chełm., par. Chełmonie (Bi. 32, 78); He. 288.