KRASUSY.

W 1418 r. po podziale parafii łukowskiej pozostała przy niej wieś Kraschuscha z 4 kmieciami (DM I 328). W tym i następnym stuleciu należała ona do Łukowa, a po utworzeniu parafii w Trzebieszowie (zob.) do niej. W 1529 r. zapisano ją Crasussa Antiqua (LR 423), zapewne dla odróżnienia od innych wiosek szlachty zagrodowej od niej młodszych, które już istniały w 1529 r., miały swoje nazwy: Golowyerzchy, Ląka, Ząbry, Wolya Smolnya, do których dodawano wówczas określenie zaznaczające ich związki z gniazdem rodowym: Krasusa. W 1531 r. były Crasussa Golowierzchi, Crasussa Marczinovyata, Crasussa Lanka, Crasussa Zambri - Smolna Wola występuje w tym rejestrze jako samodzielna wieś (ZD XIV 379). Do wymienionych powyżej działów doszła w 1552 r. Crassusza Miklusche (ibid. 398). Bardziej skomplikowaną sytuację odnotowuje rejestr z 1580 r. (ibid. 421-2), gdzie w jednym kompleksie zapisano: Kraszusza Zembry i Wola Zembrowa, w drugim: Krasusza Mikluse, Konopczina Wola i Smolanka. Osobno zapisano także Golowierzchy Krasusza. Ponadto Krasusza Marczyszowietha, Smolna Wola oraz Żaky Krasusza zostały zapisane bez podania danych. Uwzględniając fakt, iż części te nikną z następnych spisów należy przyjąć, że już w 1580 r. poborcy nie zastali tak nazywanych działów Krasuszy. Smolna Wola mogła zmienić nazwę na Smolanka, Żaki i Marcinowięta zapewne zostały wchłonięte przez sąsiednie działy, stąd chyba brak danych przy ich nazwach. W XVII w. rejestry odnotowują: Krasuszę Zembry, Wolę Łączną, Wolę Konopczyną, Smolankę, Gołewierzchy i Miklusze (RL 185-6; RPogł.Ł 29v-30v). Jednakże nazwa Krasusy była używana na określenie całej aglomeracji osadniczej. Świadczy o tym zapis z 1721 r. - „Krasus wiosek numero 7” (Vis.KM 20 254), przy czym podana liczba działów wsi może oznaczać, iż jako samodzielne policzono części następnie wchłonięte przez działy sąsiednie. Wspólna nazwa Krasusze funkcjonowała jeszcze w XIX w., kiedy to na tym terenie zorganizowano gminę „mającą ten sam obszar co dawna okolica szlachecka” (SG IV 647). Gmina ta odnotowana została pod nazwą Krasusy w 1921 r. (Spis 72), ale osiedla tej nazwy już nie było. Zob. Gołewierzchy, Łęcznowola, Mikłusy, Smolanka, Wólka Konopna, Zaolszynie, Zembry, Krasusza Żaki, Krasusza Marcinowięta.