KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

/148/, część m. Lublina. Po wzniesieniu umocnień obronnych Lublina jedną z jego bram nazwano Krakowską, gdyż przez nią prowadził z miasta szlak do Krakowa. Za tą bramą już w XIV w. rozwinęło się przedmieście, które również nazywano Krakowskim. Pierwsze zapisy tej nazwy pochodzą jednak dopiero z połowy XV w. Przedmieście to rozwinęło się dynamicznie w stuleciach XV-XVII w. Jego rozległość ukazał sztych Hogenberga z początku XVII w. Dalszy rozwój przestrzenny przedmieścia nastąpił w XVIII w. i wówczas to ulica prowadząca od Bramy Krakowskiej w kierunku zachodnim otrzymała nazwę Krakowskie Przedmieście. Nazwa ta utrzymuje się do dzisiaj (Bucz 256; L plan 1978).