KOZŁY

/146/, część wsi Żyłki, gm. Ulan Majorat, woj. bialskopodlaskie. Dział wsi Domanin (zob.) notowany po raz pierwszy w 1603 r. jako Kozły w parafii Ulan (Vis. DL 96 168). W 1620 r. zapisano pod wsią Domanin Zilky - „P. Maciej Domański z Domanina Kozłów ...” (RL 193), co oznacza, że już wówczas łączono te dwa działy. W 1673 r. zapisano jednak tę część samodzielnie jako Domanin Kozły (RPogł. Ł 38v). W XVIII w. nie występują w spisach. Dopiero w 1827 r. zapisano Domaniny Kozły (Tab I 104), a od 1895 r. ciągle występuje ten dział wraz z działem Żyłki jako Żyłki-Kozły (SG XIV 893), lub Kozły-Żyłki (Spis 1921 76). Ostatni raz tak nazwano je w 1967 r. (Spis 1380). Obecnie wieś nosi nazwę Żyłki (zob.), a jej częścią są Kozły (UN 115 36; WU II 194).