KOZIRYNEK STARY /144/ i KOZIRYNEK NOWY

/145/, części miasta Radzyń Podlaski. W 1418 r. przy wydzielaniu z parafii łukowskiej nowej parafii w Zbuczynie wśród wsi pozostałych przy Łukowie wymieniono tylko dwie miejscowości leżące w pobliżu późniejszego Koziegorynku: Biała i Białka (DM I 328). Tę ostatnią odnotowano jako osadę jednodworczą, zamieszkałą przez jedną rodzinę szlachecką. W 1420 r. Mikołaj Cebulka lokuje na części jej terytorium, położonym na lewym brzegu rzeki Białki, wieś Nyzna Byalka (KpŁ 105). W 1427 r. wymieniono dokładniej granice tej wsi (Litak II 41). W 1456 r. pojawia się po raz pierwszy nazwa Cozirynek (Vis, DL 179 105v), zaś w 1463 r. zapisano Byalka inferior dicta Cosyrynek (KzL 5 368), kiedy tę wieś otrzymała w następstwie działów rodzinnych Małgorzata ze Snopkowa, córka Wojciecha Cebulki. Z jej to rąk Białka Niżna przeszła do włości królewskich. W 1468 r. dzierżawcą tej wsi jest Grot z Ostrowa (Litak II 41), który w tym roku uzyskał zezwolenie na lokację miasta Radzyń alias Kozirynek. Nowe miasto zostało osadzone obok wsi Białka Niżna (Kozirynek) na pustkowiu Radzików (Kiryk 154). Dlatego też wieś tę zaczęto nazywać Kozirynek Stary. Pierwszy zapis tego typu z 1531 r. (ZD XIV 377), chociaż jeszcze w 1565 r. zanotowano Niżna Byalka albo Kozirynek (L 47). W latach następnych po utrwaleniu się nowej nazwy dla sąsiedniego miasta - Radzyń, wieś Kozirynek zapisywano bez dodatku „Stary”. Tak było w XVII-XIX w. W 1870 r. pojawiły się nazwy Kozirynek Nowy i K. Dawny (Cat 77). W 1883 r. były to także dwie wsie, z tym że zamiast K. Dawny zapisano K. Stary (SG IV 556). K. Nowy położony był na wschód od wsi starszej. Dwie osady istniały jeszcze w 1967 r. (Spis 532). Obecnie obydwie stanowią części miasta Radzynia Podlaskiego (UN 119 5; WU nie notuje).