KOZIESTANY

/142/. Wieś tej nazwy notowana po raz pierwszy w 1507 r. (KpŁ 47), a następnie w 1531 r. jako Kozyestany (ZD XIV 383). Podobnie zapisano ją w l. 1552 (ibid. 396), 1580 (ibid. 414). Koziestani w 1620 r. (RL 171) i później w XVII-XIX w., z wyjątkiem mapy z 1786 r. gdzie zapisano Kozistany (Perth). Ostatni raz notowane w 1933 r. (Sk 784). Dzisiaj nie istnieją.