KOZŁÓWKA,

gm. Kamionka, woj. lubelskie. Osada powstała najpewniej w XVI w., skoro pierwszy raz zanotowana została w 1563 r. jako Kozielkowa Wola (KsP 33 484v). W 1580 r. zapisano ją krócej: Kozielkowka (KsP 33 783). Od 1611 r. (Vis. KM 65), w 1626 r. (RL 141) i później już tylko Kozłówka (UN 113 9; WU II 194).