KOZIGRZBIET

/143/. Osada ta odnotowana została w połowie XV w. w okolicy Częstoborowic i Rybczewic. W 1451 r. zapisano ją Kozychrzybeth i Kozychrzibet (KzL 4 35v, 36), przy okazji rozgraniczenia tej wsi oraz Częstoborowic i Rybczewic od Suchodołów, Woli, Siedlisk, Łosienia i Polichny. Występuje jeszcze w 1452 r., zapisana Cozychrzybet (LKP 63). W źródłach więcej nie występuje. Najprawdopodobniej została wchłonięta przez sąsiednie wsie, a zwłaszcza Częstoborowice. W ich pobliżu, na północny wschód ją lokalizujemy.