KRZYMOSZE,

gm. Mordy, woj. siedleckie. Wieś działowa szlachty zagrodowej notowana od 1471 r. jako Wielgori (Vis. DL 96 200). W 1529 r. w parafii Zbuczyn widnieją 3 wsie: Wielgor, Baycze i Kowyesse (LR 416). Ów Wielgor to późniejsze Krzymosze, w 1531 r. należące do grupy wsi szlachty zagrodowej noszących wspólną nazwę Wielgor (Wielgórz) z odpowiednimi dodatkami wyróżniającymi (ZD XIV 378). Wieś ta nazywała się Wielgor Crzimossa (podobnie Bajce i Kowiesze miały wówczas dodatek Wielgor), od 1552 r. noszą nazwę Krzimosze (ibid. 395), tak samo w l. 1564 (KsP 33 648v), w 1580 r. (ZD XIV 417), 1589 (KsP 33 810) i 1620 (RL 177) oraz w 1673 r. (RPogł.Ł 20v). Na mapie z 1786 r. zapisano Krzymoszyce (Perth). Później aż do chwili obecnej Krzymosze (WU II 230).