LORET

/162/. Leżał tuż na południe od Chodla. Notowany jako Loret w l. 1781-1782 (Vis. DL 105 1). Uwzględnił go. też spis z 1787 r. (SLDK 450), mapa z 1801 r. (Hld sect 153) pod zniekształconą nazwą Rellet, jako osiedle z 8 domami. Było to osiedle pojezuickie, pochodzące z XVII w., z kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Loretańskiej (SG I 606) - stąd nazwa. Uwzględniono je także na mapie z czasów Królestwa Polskiego (TK). Osada zanikła pod koniec XIX w., ostatni raz wspomina o niej Kolberg w 1883 r. (KL I 313). Pozostały po niej ruiny kościoła.