PALUCHÓW

/222/, część wsi Dęba, gm. Kurów, woj. lubelskie. W 1564 r. w parafii Kurów odnotowano wieś Paluchów (KsP 33 616v) W 1580 r. pisano ją Paliuchow (ibid. 780). Paluchow w l. 1626, 1663 i 1674 oraz ciągle w XVIII w. W 1830 r. zapisano w wizytacji parafii kurowskiej Paluchow cum sorte Dęba (Vis.DL 205 171), co oznacza, że na gruntach tej wsi powstała jej część Dęba. Paluchów występuje ciągle w XIX w. w składzie dóbr Kurów. W 1921 r. liczył 19 budynków i 144 mieszkańców (Spis 83). W 1971 r. stanowił część wsi Dęba (UN 118 29), tak też w 1978 r. (WU II 674).