PAŁECZNICA,

gm. Niedźwiada, woj. lubelskie. Wieś notowana po raz pierwszy w 1467 r. jako Palczicza (KzL 12 306). W 1470 r. występuje Pelcznycza (KzL 8 251), podobnie w l. 1478 i 1479 (KzL 9 249v, 278v). Palesznicza zapisano w 1489 r. (KzL 5 207), zaś w 1492 r. Palecznycza (KzL 1 376), podobnie w 1502 r. (MRPS III 558). Z 1523 r. pochodzi zapis Wolya Sczekarkowska sive Pelecznycza (MRPS IV 4205). Później powraca stara nazwa Palisznicza (w 1565 r. - L 37), Pałęcznica w 1663 r. (BJ 140), Pałecznica w XVIII-XX w. (UN 113 15; WU II 674).