PARAFIANKA,

gm. Żyrzyn, woj. lubelskie. Pierwszy zapis pochodzi z 1529 r.: w parafii Gołąb widnieje Parachlyna Volya et Strzezowycze (LR 435), w 1543 r. Wolya Paczessina razem ze Strzezowicami (zob. Strzyżowice) w parafii Drążgów (KsP 33). W 1563 r. też w parafii Drążgów Parzochwina Wola z 1,5 łanu ziemi (ibid. 484v). Parzuchwyna Wola w 1564 r. (ibid. 34), Parząchwina Wolia w 1580 r. (ibid. 786v). W 1626 r. (RL 145-6) Parząchwina Wola miała 3 łany ziemi, połowa należała do jezuitów, druga do Męcińskich. W 1663 r. zapisano ją Parzachwiana Wola (BJ 142), zaś w 1674 r. widnieje Parachwianka (RPogł.L 39), od 1678 r. już Parafianka (Vis.DL 100 195). Podobnie pisano tę wieś w XVIII-XIX w., zaś w 1830 r. występuje zapis Parafiianka (Vis. DL 205 129). W XX w. Parafianka (UN 118 39; WU II 680).