PARCHATKA,

gm. Kazimierz Dolny, woj. lubelskie. W 1442 r. toczył się spór o dziesięciny ze wsi Parchowathka, między biskupem krakowskim a benedyktynami świętokrzyskimi (DKK IV/2 434; ŁG 293). Długosz zapisał ją w parafii Jaroszyn za Wisłą (D II 564, III 254). W 1474 r. odnotowano wieś Parchowathka (KzL 9 37, 84) i tak widnieje w zapisach z końca XV w. i także w 1529 r. (LR 35), zaś w 1531 r. Parchowatka (ZD XIV 359), podobnie w 1552 r. (KsP 33 392). W 1563 r. zapisano tę wieś Parchatka (ibid. 483) i forma ta utrwaliła się w XVI-XX w. (UN 118 12; WU II 685). Jedyny odmienny zapis pochodzi z 1663 r., kiedy to w parafii Włostowice odnotowano wieś Parechatka (BJ 133).