PARCHETTA

/224/. Było to małe osiedle liczące kilka domów, widniejące na mapie z 1801 r. (Hld sect. 157) „in Waldblösse” (na polanie), na północny zachód od wsi Kalenie, w miejscu gdzie na mapie z początku XX w. (100) były domy należące do wsi Gwizdów (obydwie te wsie należą obecnie do gm. Modliborzyce, woj. tarnobrzeskie). Parchetta poza tym jednym zapisem z 1801 r. już nie była notowana.