PAMIĘCIN

/223/, część wsi Walentynów, gm. Krzczonów, woj. lubelskie. W 1870 r. w parafii Krzczonów odnotowano wieś Majdan Walentynów oraz folwark tej nazwy zwany inaczej Panięcin (Cat 45). W 1921 r. Pamięcin był kolonią w gm. Krzczonów, liczącą 23 domy i 161 mieszkańców (Spis 64). W dwa lata później zapisano P. jako samodzielną wieś (Sk 1923 658), podobnie w l. 1933 (Sk 1240) i 1967 (Spis 813). W 1967 r. stanowił część wsi Walentynów (UN 107 11), WU go nie notuje.