PASIEKA,

gm. Kraśnik, woj. lubelskie. W XV w. istniała obok Kraśnika wieś zapisywana Bieliny i Byelyny, duża wieś z 10 łanami ziemi i folwarkiem, własność Jana Tęczyńskiego (D I 341, II 500). Była ona notowana już w 1405 r. jako Bieliny (DM VI 1678). We wsi tej znajdował się 4-łanowy folwark kanoników regularnych z Kraśnika, na którym to folwarku prowadzono gospodarkę hodowlaną (D III 176). Folwark ten powstał po 1468 r., kiedy to Jan Tęczyński ofiarował klasztorowi kraśnickiemu „pola na założenie folwarku w miejscu zwanym Passzyeczna Wolya” wraz z innymi polami obok gruntu Pasiecznego (Vis.DL 186 186-197). Te szczegóły oraz stara nazwa wsi wskazująca na powiązanie jej z bielą, błotem, każe jej szukać niedaleko Kraśnika, gdzieś nad rzeką Wyżnianką. Wszystkie wsie leżące niedaleko Kraśnika, z jednym wyjątkiem, mają stare nazwy, te same co i dawniej. Tym jednym wyjątkiem jest Pasieka, leżąca na lewym brzegu Wyżnianki, na południowy wschód od Kraśnika, która w postaci obecnej jest notowana dopiero w 1781 r. (Vis.DL 105 67). Trzeba tutaj dodać, iż do czasu kasaty klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku, tj. do 1864 r., Pasieka należała do tego właśnie klasztoru (SG VII 883). Dlatego też Pasiekę uznajemy za kontynuację zaginionej w początku XVI w. wsi Bieliny (ostatni raz notowano ją w rejestrze z 1564 r. jako Zylyny; L 1565 42) oraz jej części zwanej Pasieczną Wolą. W 1905 r. wieś Pasieka miała 28 domów i 254 mieszkańców, był ponadto folwark obok tej wsi (SKLG 706). W 1921 r. w tej samej gm. Trzydnik Pasieka miała 37 domów i 310 mieszkańców (Spis 39). W oficjalnych wykazach z l. 1960-1970 Pasieka występuje jako część m. Kraśnika (DzUL 1, 2-10; UN 112 5). W spisie z 1978 r. jako samodzielna wieś (WU II 690).