PIASECZNA WOLA

/226/. Leżała w XV w. w parafii Kraśnik, na północny zachód od tego miasta. Po raz pierwszy odnotowana jest w 1405 r. jako Pyasseczna Wola (SP II 1093; DM VI 1678). Występuje ponadto w l. 1421 (DM VII 1902) i 1438 (SP II 2760) jako Piyaszeczna Wolya. Dodatkowym elementem lokalizującym jest informacja, iż w 1421 r. graniczyła z Wolą Wilkołaską. W 1466 r. w sądzie lubelskim staje Jan Rabsztyński de ... Piaszeczna Wolya (KzL 5 438). U Długosza występuje Pyaszyeczna Wolya i Pyaszek (D I 341, II 500-1; III 176). Jak wynika z analizy treści zapisów, była to jedna wieś, obejmująca 22 łany kmiece, z których oddawano dziesięciny pieniężne klasztorowi kraśnickiemu (nadane w 1468 r.) i scholasterii sandomierskiej. Dane powyższe wskazują, iż połączenie Piasku (zob. Piaski) i Piasecznej Woli musiało nastąpić w trzecim ćwierćwieczu XV w. Zlokalizowana na mapie.