PIASKI

/227/, część wsi Chodel, gm. loco, woj. lubelskie. Osada notowana tylko raz w parafii Chodel w spisie z 1787 r. (SLDK 450). Brak innych danych z okresu późniejszego. Pojawia się ponownie w 1967 r. jako przysiółek (Spis 832). Obecnie stanowi część wsi Chodel (UN 104 8). WU nie notuje tej nazwy.