PĘPÓW

/225/, część wsi Dęba, gm. Kurów, woj. lubelskie. Osada tej nazwy istniała w parafii Końskowola od połowy XVI w. Pierwszy zapis spotykamy w 1578 r. w zestawieniu wysiewu „na folwarku Końskowola z nowim folwarkiem Pępowem” (KmL 291 143). W rejestrze z 1580 r. zanotowano „Pempowka, na folwark role obroczone” (KmL 239 51v). Powyższa adnotacja zdaje się oznaczać, że przed utworzeniem folwarku była tam osada. W 1626 r. jest to Pępowka (RL 177), zaś w 1663 r. zapisano Pęmpowka (BJ 134), podobnie w l. 1668 i 1673 (RPodm 176, 193). Od 1678 r. występuje już Pępów (Vis.DL 100 175). Tak pisano tę wieś w XVIII-XX w. W 1787 r. odnotowano w parafii Końskowola osadę Dęba Pępow (SLDK 446). Jest to o tyle istotne, iż obecnie Pępów stanowi część wsi Dęba (UN 118 29; WU II 706).