PIASKI

/228/, część m. Kraśnika, woj. lubelskie. Musiały istnieć już przed 1405 r., kiedy to występuje Piaseczna Wola (zob.). W 1468 r. dziesięcinę z 4 łanów „in Piassek” otrzymał klasztor w Kraśniku (Vis. DL 186 186). W czasach Długosza obszar ten wzrósł do 4,5 łanu. Z pozostałych zaś 17,5 łanu wsi zwanej raz Piasek, innym razem Piaseczna Wola (zob.) otrzymywał dziesięcinę scholastyk sandomierski. Piasszek zapisano u Długosza (D III 175). Brak o tej wsi danych z XVI-XVIII w. aż do 1781 r., kiedy to występuje jako przedmieście Kraśnika (Vis.DL 105 670), podobnie zapisane w l. 1786 (Perth) i 1787 (SLDK 441). Piasek widnieje też na mapie z 1801 r. (Hld). Opisany pod koniec XIX w. (SG VIII 51), nie notowany w l. 1905 i 1921. Jako część m. Kraśnika zostały odnotowane Piaski w oficjalnych wykazach z l. 1960, 1964, 1970, 1972 i 1978 (DzUL 1, 2-10,12; UN 112 5; WU II 710).