PIASKI,

osada miejska w woj. lubelskim. Miasto Piaski założone zostało w połowie XV w. na terenie wsi Giełczew. Notowane jako Pyassek w 1456 r. (Kiryk 152). Pod nową osadę zajęto północną część Giełczwi wraz z kościołem parafialnym, na co wskazuje zapis Długosza, który zanotował parafię Pyassek alias Gyelczew oppidum (D II 548). Forma Piaski pojawiła się po raz pierwszy w 1477 r. (KzL 9 194v), a następnie w l. 1497 (AKL 4 473) i 1514 (MRPS IV 2371), chociaż jeszcze w l. 1529 (LR 441) i 1531 (ZD XIV 338) oraz 1533 (KsP 33 187) pisano Pyassek. Od połowy XVI w. ustaliła się nazwa Piaski używana przez XVII-XX w. Na mapie z 1801 r. widnieje „Stadt Piaski” oraz „Piaski Lutersky oder Kemblow” (zob. Kębłów Stary) (Hld). Owe Piaski Luterskie, to zabudowania dawnego zboru protestanckiego z XVI w. Było to pierwsze utrwalenie popularnej od czasów reformacji w Polsce nazwy Piaski Luterskie. W wykazie z 1921 r. całe osiedle nosi nazwę Piaski Luterskie (Spis 66). Obecnie są to tylko Piaski, osada miejska w woj. lubelskim (DzUL 1, 2-10; WU II 712) Zob. też Pogorzały Staw.