PIEKLICE

/231/. Była to wieś istniejąca w XV w. w pobliżu Mełgwi (zob.). Pojawiła się w źródłach jako Pyeklycze w 1479 r. (KzL 9 257v). Z pierwszych zapisów wynika, iż musiała powstać po 1454 r., ponieważ nie wspomina o tej osadzie dokument zastawu Mełgwi i Woli Mełgiewskiej Klemensowi Janowskiemu z tego roku. Później w rękach jego znajdowały się trzy wsie. Obok dwu wyżej wymienionych także Pieklice. Odnotowano je w 1484 r., gdy liczyły około 17 łanów ziemi uprawnej (KzL 12 112v). Ostatni raz Peklicze występują w 1488 r. (KzL 9 517v). Później zostały wchłonięte przez Mełgiew, lub przejęły nazwę tej wsi. która odtąd mogła być nazywana Starą Wsią. Za wnioskiem takim zdają się przemawiać zapisy z 1496 r. (KzL 11 145; 12 96), gdzie obok Mełgwi, Woli Mełgiewskiej istnieje Stara Wieś, a więc dalej trzy osady. W XVII w. dochodzi do złączenia z Mełgwią (Starą Wsią) także Woli Mełgiewskiej (zob.).