PIORUNÓWKA

/232/, część m. Lublina. Do 1959 r. (DL 22) była wieś Czechów (zob.) samodzielnym osiedlem podlubelskim w gm. Konopnica. Tzw. poukazowa ziemia została wydzielona w 1864 r. przez administrację carską i nadana chłopom. Część gruntów wsi Czechowa położona na północny zachód od ul. Puławskiej aż do rzeczki Czechówki, otrzymał wówczas Antoni Piorun (akta hipoteki lubelskiej), a po nim jego spadkobiercy, m. in. syn Michał zmarły 1 września 1916 r. Teren należący do tej rodziny rozparcelowany po I wojnie światowej zachował jednak nazwę Piorunówki, która przetrwała do dnia dzisiejszego (Spis 1967, UN 114 32; WU II 736).