PIÓRY PYTKI,

gm. Mordy, woj. siedleckie. Pojawiły się w rejestrach poborowych w 1531 r. jako Pitky, wieś szlachty zagrodowej (ZD XIV 379, 384), podobnie pisane w 1552 r. (ibid. 395), następnie Pithki w 1564 r. (KsP 33 649v), w 1580 r. spisane razem ze wsią Piory (ZD XIV 418). W 1620 r. zapewne dlatego, że tak w Piorach, jak i Pytkach mieszkali sami Piorowie, wieś nosiła nazwę Piori Pitki (RL 178), z tym że później nastąpiła zmiana w pisowni i obecnie są Pióry Pytki (WU II 739).