PIÓRY WIELKIE,

gm. Mordy, woj. siedleckie. Pierwszy raz notowane w parafii Zbuczyn jako Pyory w 1529 r. (LR 416), wieś szlachty zagrodowej. Tak samo w l. 1531 (ZD XIV 383), 1552 (ibid. 395), 1564 (KsP 33 649v), 1580 (ZD XIV 418) i 1589 (KsP 33 812v). Od 1620 r. dla odróżnienia od Piorów Pytek pojawiła się nazwa Piori Wielgie (RL 178), która to nazwa jako Pióry Wielkie utrzymała się do dzisiaj (WU II 739).