PISTÓWKA

/233/. W 1552 r. figuruje w parafii Michów osiedle Wólka Piskowa nie płacące poboru (KsP 33 393), może z racji jego niedawnego założenia. Były w nim „in fluvio Minina” (leżało więc nad tą rzeką) 4 młyny: 3 mączne i jeden rudny. O ziemi uprawnej w tym osiedlu młyńskim nie było mowy. W 1563 r. zanotowano w parafii Michów osiedle Pistówka bez jakichkolwiek danych (ibid. 488v). Podobieństwo nazwy każe Pistówkę uznać za Wólkę Piskową. W późniejszych rejestrach i opisach nie występuje już ani Wólka Piskowa, ani Pistówka. Przyjmujemy więc, że owo osiedle młynarskie z połowy XVI w. było osadą o krótkim żywocie. Być może kryzys spadku wody w rzekach widoczny pod koniec XVI w. przyczynił się do likwidacji 4 wspomnianych młynów. Gdzie osada ta mogła leżeć? Niewątpliwie nad rzeką Mininą i chyba przy jej ujściu do Wieprza, gdyż do poruszania tylu kół młyńskich trzeba było dużych zapasów wody, zwłaszcza że były to koła walne (aż 8 oraz 4 korzeczne). Ponadto za lokalizacją przy ujściu Mininy przemawia informacja, iż jeden z tych młynów należał do miasta Łysobyków, a więc musiał być w pobliżu tego ośrodka. Wreszcie potwierdza taką lokalizację konfiguracja obszaru parafii Michów; obejmowała ona ujście rzeki Mininy. Zatem Pistówka mogła leżeć przy ujściu Mininy, właśnie w tym miejscu, gdzie rozłożyła się notowana od 1827 r. wieś Drewnik (Tab I 106). Tam też zaginioną w końcu XVI w. Pistówkę lokalizujemy.