PLEBANIA WOLA,

gm. Dębowa Kłoda, woj. bialskopodlaskie. Historia tej wsi zaczyna się w 1401 r. (AS II 101), kiedy to król Władysław Jagiełło podarował kościołowi w Parczewie wyspę zwaną Ostrow na rzece Konotopie, w odległości jednej mili od miasta, dla osadzenia na tym terenie chłopów. W 1432 r. występuje ona jako posiadłość plebana parczewskiego, zwana Ostrow (DM V 1394), która w 1544 r. została określona mianem wsi (MRPS IV 21669). Z kolei w 1563 r. pleban parczewski opłacał pobór ze wsi Osstrowek od 2 łanów osiadłych i 2 komornic (KsP 33 422). Z roku następnego pochodzi informacja, iż starosta parczewski odebrał plebanowi 1/3 wyspy (L 1565 55), co zapewne spowodowało reorganizację wsi. Pomiędzy tym rokiem a 1580 r. zmieniła ona nazwę na Plebania Wolya (KsP 33 744v). Tak nazywano tę wieś ciągle w XVII-XX w. i obecnie (UN 117 7; WU II 743).